DUBBELWEDSTRIJD OP 1 OKTOBER 2022.
Op 1 oktober 2022 (bij slecht weer uitwijk naar 8 oktober) organiseert de RCMA een dubbelwedstrijd. Ten eerste de jaarlijkse Tomaatvliegwedstrijd. Elk deelnemend model draagt een korfje of bekertje met daarin een kleine tomaat en de vlieger probeert deze tomaat te droppen op een op het vliegveld neergelegd doel. Ook dronevliegers kunnen meedoen met een namaaktomaatje aan hun drone gehangen. Vele vliegers kiezen verschillende vliegtactieken om hun tomaat ze dicht mogelijk bij (of liever nog: óp) het doel te droppen. Je ziet zeer spectaculaire en vaak ook vindingrijke capriolen soms!
De tomaatvliegwedstrijd kent 3 manches. Tussen de manches 2 en 3 wordt bij wijze van leuke onderbreking een DLG-wedstrijd gehouden. DLG betekent in dit verband “Discus Launch Glider”, zweefmodellen die met een zeer bijzondere techniek als een discus hoog de lucht in worden gezwiept. Een zeer bijzondere techniek, erg leuk om te zien.
De wedstrijd begint om 11.00 uur op ons vliegveld aan de Vriezerhoek 1 te Ubbena. Het vliegveld is door middel van richtingborden goed aangegeven. De toegang voor bezoekers is vrij, de RCMA heet u van harte welkom.