Modelvliegclub RCMA

De Radio Controlled Modelvliegclub Assen, hierna RCMA, die inmiddels al meer dan 40 jaar bestaat, is actief binnen vele takken van modelvliegsport. Wij mogen u hiervoor verwijzen naar “Wat vliegt bij ons?”.

Binnen onze club is veel kennis op het gebied van techniek, maar ook van de landelijke wet- en regelgeving. Binnen de techniek betreft dit kennis op het gebied van bouw en aandrijving van modelvliegtuigen en het vliegen daarmee. Daarnaast is er veel know-how op het gebied van elektronica in ruime zin.

Onze club is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, de KNVvL, en gaat serieus om met de richtlijnen van deze landelijke bond. Ook trouwens met de vergunningen van de overheid. Want boven alles wil de RCMA een serieuze en betrouwbare partner zijn voor alle instanties en personen waar zij mee te maken heeft, niet in de laatste plaats ook de omwonenden van ons vliegveld.

Wat kunt u als lid van onze vereniging van ons verwachten? Ten eerste stellen wij hoge eisen aan de veiligheid van onze leden, maar ook van derden. Daartoe horen ook onze goede opleidingen. Lees hierover bij ”Opleidingen”.
Er is binnen onze vereniging sprake van een zeer goede sfeer. Kenmerkend zijn de collegialiteit en onderlinge behulpzaamheid.

Natuurlijk zijn wij trots op ons mooie vliegveld.  Deze is ruim en heeft start- en landingsmogelijkheden in, resp. uit alle richtingen doordat onze startbanen in een L-vorm zijn gesitueerd. Ook hebben wij een mooi en smaakvol ingericht clubhuis op ons terrein.

Onze club organiseert elk jaar diverse vliegevenementen en wedstrijden.  Gedurende de winterperiode zijn er interessante informatie- en/of bouwavonden voor onze leden in ons representatieve clubhuis bij ons vliegveld of in een accommodatie elders.

De RCMA vindt het belangrijk om transparant te zijn, met andere woorden te zorgen dat de leden altijd goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de club. Daarvoor hebben wij gemiddeld 10 keer per jaar een uitgebreide en vooral informatieve nieuwsbrief, waarin ook vaak technische en vele andere onderwerpen staan.

E-mailen
Map
Info