Organisatie Radio Controlled Modelvliegclub Assen


Bestuur

Het bestuur van de RCMA bestaat in principe uit 5 bestuursleden, te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. Het bestuur heeft als taken o.a. het algemene en financiële beleid van de vereniging, de dagelijkse leiding daarvan en de coördinatie van verschillende taken en uitvoerende aangelegenheden.

Coördinatorenoverleg

Dit overleg bestaat uit drie functionarissen, te weten de Coördinator Instructie en Veiligheid, de Coördinator Onderhoud Terrein en Opstallen en de Coördinator In- en Externe Communicatie. Dit overleg heeft als taak het op verzoek dan wel op eigen initiatief adviseren van het bestuur.

Instructiegroep

Deze groep wordt gecoördineerd door de coördinator instructie en veiligheid, die tevens instructeur vleugelmodellen en rotormodellen is. Verder bestaat deze commissie uit een aantal instructeurs vleugelmodellen en  instructeurs multi-rotor en heli. De taak van deze instructeurs is het opleiden van nieuwe leden voor de verschillende KNVvL-brevetten, het organiseren van examens voor deze brevetten dan wel het bijscholen van reeds gebrevetteerde vliegers die verdere uitbouw van hun vliegvaardigheden wensen.
Tevens heeft deze commissie een belangrijke rol in alle aspecten van veiligheid binnen de club en verzorgt zij de geluidskeuring van brandstofmodellen. Op dit gebied is o.a. de Veiligheidsfunctionaris actief.

Technische Commissie Modellenkeuring

De RCMA keurt alle modelvliegtuigen binnen de club op vliegveiligheid. Hiervoor maakt men gebruik van keuringseisen gebaseerd op die van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Inclusief de coördinator van deze commissie zijn er keurmeesters voor vleugelmodellen en  keurmeesters rotormodellen.

Maaiploeg

Deze ploeg bestaat naast de coördinator uit diverse machinisten. Taak van de maaiploeg is de zorg voor een permanent goede grasmat voor het starten en landen van alle categorieën modelvliegtuigen en voor alle andere activiteiten die op het modelvliegveld plaatsvinden. Elke machinist is volgens een vast schema bij toerbeurt een week verantwoordelijk voor het maaien van het vliegveld.

Commissie Onderhoud Materieel

Zoals de naam al aangeeft zorgt deze commissie voor het onderhoud van de grasmaaimachine en alle andere machines binnen de club. De commissie bestaat uit een coördinator/technicus en enkele andere technici.

Coördinator Instructie en Veiligheid

Deze functionaris coördineert de instructies binnen de RCMA, m.a.w. de lessen vleugelmodellen, heli’s en multirotors maar ook de examens voor de brevetten.
De Coördinator Instructie en Veiligheid houdt ook de veiligheid binnen de club in het oog. Actualiseert o.a. de veldregels en zorgt voor de veiligheidskeuring van de modellen, inclusief de geluidskeuring daarvan.
Ook is deze functionaris op diverse andere terreinen een stuwende kracht binnen de club, o.a. op het gebied van de organisatie van winterprojecten, actualisering van de clubhandboek, technisch advies en ondersteuning.

Coördinator Onderhoud Terrein en Opstallen

Deze coördinator zorgt voor alle activiteiten op het gebied van onderhoud en verbetering van het vliegveld, de toegangswegen daar naartoe, alsmede het clubhuis en de container waarbinnen de grasmaaimachine gestald is en andere hulpmiddelen opgeslagen zijn.
Ook zorgt deze functionaris voor contacten met overheids- en andere instellingen waar de club mee te maken heeft.

Coördinator In- en Externe Communicatie

Deze functionaris zorgt voor de contacten vanuit de club met de pers, verzorgt o.a. persberichten m.b.t. te organiseren evenementen en zorgt voor de public relations van de club o.a. via de sociale media. Betrokkene is tevens verantwoordelijk voor een goede afstemming van de interne communicatie binnen de club en is redacteur van de maandelijkse nieuwsbrief voor de leden van de club.

Kantinebeheer

De coördinator Kantinebeheer zorgt voor de inkoop van alle ingrediënten voor koffie en thee, alsmede frisdranken e.d. en verstrekt deze tijdens vergaderingen, clubevenementen, instructieavonden e.d. Betrokkene zorgt tevens voor het schoonhouden van het interieur van het clubhuis en alle benodigdheden voor het zetten van koffie en thee.


E-mailen
Map
Info