Op heilige grond

Toen de RCMA in 2016 zijn mooie modelvliegveld in Ubbena mocht betrekken, kon de club niet bevroeden dat er 105 jaar eerder op deze plek óók al een vliegveld is geweest, nota bene het 4e vliegveld in Nederland! https://strato-editor.com/.cm4all/uproc.php/0/.IMG-20230401-WA0033%20(2).jpg/picture-400?_=1875a924c70
Uit een drie jaren durend onderzoek door leden van de Historische Vereniging Zeijen kwam n.l. naar voren dat in 1911, slechts 8 jaar na de eerste gemotoriseerde vlucht door de gebroeders Wright in Amerika, de Groninger Emile de Schepper (zoon van een biljartfabrikant) en de Belg Hubert Hagens (verbrandingsmotor-technicus) hier samen met de Groninger caféhouder Albert Hofkamp, die eigenaar was van een geschikt stuk grond, een vliegveld aanlegden om te kunnen vliegen met de door hen gebouwde Helpman 1-eendekker met Anzani-motor. Er waren zelfs plannen om in Ubbena een vliegschool te beginnen.
Na goedkeuring en huur van het terrein door beide heren werd op het eerste gedeelte van de Vriezerhoek, de toegangsweg naar ons modelvliegveld, twee hangars gebouwd en “ene ververschingstent”, oftewel een restaurant voor uitbater Hofkamp.  Het begin van de startbaan moet precies op de plek gelegen hebben waar de RCMA nu zijn vliegveld heeft.                                                                                                                                                  Toen deze gebouwen klaar waren kon de “Helpman I” van Groningen naar Ubbena worden versleept. De hangar bood later ook ruimte aan de in aanbouw zijnde “Veendam I” van de heer Albert Reinders, stukadoor te Veendam. Het gebouw bleek echter nog niet bestand tegen de harde wind want het werd een keer bijna omgewaaid. Door snel ingrijpen is dat gelukkig niet gebeurd en de “Helpman I” werd niet beschadigd.                                                        In september 1911 zag het er naar uit dat de inmiddels opgerichte vliegschool goed zou gaan lopen want “reeds eenige aviateurs en leerling-aviateurs hebben aanvrage gedaan”. Instructeur werd de aviateur Adriaan Mulder, de eerste die in Nederland zijn vliegbrevet haalde. Op een gegeven moment herbergde het vliegveld zelfs 4 toestellen. In oktober 1911 wordt er door het slechte weer echter nauwelijks gevlogen, wel veel gesleuteld. En dat was een slecht voorteken. Een maand later was er n.l. geen instructeur meer in Ubbena. In die tijd blijkt dat het succes van “Ubbena” op zijn retour was. Leerling-vliegeniers vertrokken naar andere vliegscholen. Door allerlei tegenvallers was het eind 1911 al weer over en uit voor het vliegveld.                                                                                Gelukkig heeft de RCMA nu al veel langer plezier van het veld gehad dan de aviateurs in het begin van de vorige eeuw. Maar dat de club met dit vliegveld ooit een illustere voorganger heeft gehad staat buiten kijf.

Op 1 april 2023 heeft de club om aan te geven dat ze het een bijzonder feit vindt dat ze op de plek van dit vroegere vliegveld mogen vliegen een informatiebord daarover bij de ingang van het modelvliegveld geplaatst.

Zie voor meer informatie de interessante website: vliegveld-ubbena.zeijen.nu

E-mailen
Map
Info